Sprawy spadkowe

młotek sądowy

Prawo spadkowe jest rozległą gałęzią prawa cywilnego, które reguluje wszelkie kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłych. Wiele rodzin, opłakując swoją stratę, nie bierze pod uwagę, że konieczne jest uregulowanie czynności związanych właśnie ze spadkiem. Kancelaria Gratus s.c. prowadzi postępowania spadkowe, odciążając tym samym swoich Mocodawców od skomplikowanych spraw sądowych.

Pomagamy zabezpieczyć interesy obecnych i przyszłych sukcesorów. Walczymy o sprawiedliwy udział w spadku i troszczymy się przy tym o uzyskanie najwyższego wyniku finansowego z podziału aktywów spadku.

Spadkodawca może przekazać rodzinie nie tylko dobra materialne, ale również zadłużenie, którym wierzyciele obarczają krewnych zmarłego. Pokierujemy sprawami związanymi ze zrzeczeniem się spadku, dzięki czemu nie będą musieli Państwo spłacać nie swoich zobowiązań. W ramach całego procesu, w oparciu o prawo rodzinne, sporządzimy wniosek o wyrażenie zgodny na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, co skutkuje tym, że również Państwa dzieci nie będą obarczone spłatą cudzych długów.

W zakresie postępowania spadkowego pomagamy m.in. w:

  • przeprowadzeniu sądowej sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
  • podziale majątku spadkowego,
  • walce o zachowek dla osoby pominiętej w testamencie,
  • uregulowaniu praw własności nieruchomości po spadkodawcach,
  • uzyskaniu spłaty na rzecz klienta przez pozostałych spadkobierców z majątku spadku.

W ramach sporządzonego pełnomocnictwa, wspieramy Państwa w kontaktach z pozostałymi uczestnikami postępowania a także występujemy w Waszym imieniu przed sądem i innymi organami administracji publicznej.